ÖNLEME
Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir.
FARK ETME
Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu fark etmek Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir.
BİLDİRME
Çocuğun şiddete maruz kaldığından şüphelenildiği durumlarda bunun çocuğun korunmasından sorumlu kurumlara bildirmesini sağlamak Devletin sorumluluğu, çocukla çalışanların ve herkesin görevidir.
MÜDAHALE ETME
Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı şüphesi doğduğunda buna müdahale etmek ve çocuğun korunmasını sağlamak Devletin sorumluluğu, çocuğun korunmasından ve suçluların kovuşturulmasından sorumlu kurumların görevidir.
İYİLEŞTİRME
Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı anlaşıldığında, şiddet uygulayanın cezalandırılması ve şiddete maruz kalanın tedavisi Devletin sorumluluğu, çocuğun korunmasından ve suçluların kovuşturulmasından sorumlu kurumların görevidir.
  KOORDİNASYON / PLANLAMA  
Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu     Sosyal Hizmet Komisyonu  
  DENETİM / İZLEME – DEĞERLENDİRME  
Kamu Denetçiliği Kurumu   İnsan Hakları Kurumu   İl – İlçe İnsan Hakları Kurulları   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı   Anayasa Mahkemesi   TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi